پایگاه اطلاع رسانی واحدانباراموال وجمعداری اموال آبفاآبادان
یک مدیر مالی حتماْ یک مدیر خوب نیست اما یک مدیر خوب حتماْ یک مدیر مالیست

هدف از تشکیل وایجاد انبارها
ارسال در تاریخ شنبه 26 تیر‌ماه سال 1389 توسط JAMDAR

هدف از تشکیل وایجاد انبارها چه در سازمانهای دولتی و چه در بخش خصوصی، تامین و نگهداری کالاهای مورد نیاز سازمان است.
وظایف انبارها به شرح زیر است:
1- برنامه ریزی و مراقبت برای حفظ مقدار موجودی هر یک از کالاهای مورد نیاز سازمان درحد مطلوب خود؛
همکاری و مساعدت در خرید وتامین وتهیه کالاها ودریافت کالاهای خریداری شده؛
2- نگهداری کالا در انبار به نحو صحیح وتسریع در امر تحویل با رعایت مقررات
3- دستورالعملهای سازمان
طبقه بندی:

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ